Tehisintellekti värbamissõjad: värbajad vs kandidaadid, kes võidab?

Back

Ettevõtted näevad väärtust tehisintellekti tööriistadesse investeerimisel, isegi niivõrd, et 15% ettevõtetest loodavad tulevikus teha kõik värbamisotsused ilma inimese sisendita. See on vastuolus Euroopa Liidu tehisintellekti määrusega, mis keelab kasutada tehisintellekti või sarnast tehnoloogiat ainuotsustajana tegevustes, millel on inimestele „õiguslikud või muud olulised mõjud“. Seda juhul kui inimene pole selle jaoks ise nõusolekut andnud ja pole säilitatud õigust inimese sekkumiseks otsustusprotsessi. Regulatsioonid jooksevad AI arenguga võidu ning samal ajal jätkatakse tehisintellektitööriistade kasutuselevõttu erinevates valdkondades.

Kuigi täielikult inimese asendamine mistahes otsuste tegemisel on äärmuslik näide, siis AI kasutamine toetavas funktsioonis on juba täna laialt levinud värbamisprotsessi mõlemal poolel. Seda ka Eestis, kus tehisintellekti kasutuselevõtt on hiljutise majandusministeeriumi tellitud uuringu põhjal teistest Euroopa Liidu riikidest madalam. Vaatame, millised on tehisintellekti rakendused värbamises koos näidetega nii värbaja kui kandidaadi seisukohast.

Tehisintellekti rakendused värbajatele

Värbajad kasutavad tehisintellekti tööriistu näiteks CV-de analüüsimiseks, kirjutamisabina, kandidaatide filtreerimiseks ja järjestamiseks, screening eesmärgil, intervjuude planeerimiseks ja intervjuumärkmete tegemiseks. Nendel tegevustel on efektiivsuse kasv selgelt märgatav. Näiteks 90% Teamdashi värbamistarkvara kasutajatest kasutab CV-de analüüsimiseks tehisintellekti ja pool kasutajatest on tehisintellektiga kandidaatide kokkuvõtted muutnud oma värbamisrutiini osaks, aidates keskmiselt projektilt võita 50% ajast ja vähendada kulusid 22% võrra. Suurimad võidud on neile tööandjatele, kellel on palju sarnase kogemuse ja taustaga kandidaate või kellel on vaja värvata mitmetele erinevatele positsioonidele.

Tehisintellekti rakendamise kasuks räägib ka selle võime analüüsida kiiresti suurt hulka andmeid, teha kokkuvõtteid ning aidata tuvastada diskrimineerivat sõnakasutust. Ka värbamisturunduses on tehisintellektist abi – nii tekstide atraktiivsemaks ja kaasavamaks muutmisel, aga ka visuaalide loomisel töökuulutuste ja maandusmislehtede juurde. See aitab värbajal iseseisvalt valmistada ette suurt hulka materjale, milleks muidu peaks kaasama disaineri või turundusosakonna abi.

Kuigi tehisintellekti kasutamine aitab tõsta efektiivsusnäitajaid nagu värbamiskiirus ja värbamiskulu, jääb mõju värbamise kvaliteedile teatud juhtudel ebaselgeks. Nagu mainitud, mõned ettevõtted üritavad protsessist inimesi täielikult välja lõigata ja asendada neid igal sammul. See on eriti ohtlik kuna sageli puudub nii otsusprotsessis läbipaistvus, mis aitaksid märgata valikuvigu. Seetõttu on oluline mõista, et tehisintellektil on värbamises toetav funktsioon, mitte ainuotsustusõigus.

Tehisintellekti rakendused kandidaatidele

Kandidaadid kasutavad tehisintellektil põhinevaid tööriistu, et tööotsimine kiiremaks ja efektiivsemaks muuta. AI-d kasutatakse CV-de koostamiseks ja kirjutamiseks, aga ka näiteks intervjuudeks valmistumisel või isegi sobiva pildi lisamiseks oma CV-le. Juba täna asendavad AI tööriistad sageli konsultante ja teenusepakkujaid, keda traditsiooniliselt samasuguste eesmärkide saavutamiseks kasutati. Ja seda murdosa hinnaga.

2024. aastal küsitletud 2000 õpilasest ja kandidaadist ütles 72%, et kasutavad regulaarselt mingit vormi generatiivset tehisintellekti – number, mis on nelja kuuga suurenenud 50% – tööandjate ja värbajate jaoks on see oluline trend, mida silmas pidada.

Tehisintellekti tööriistad aitavad tööotsijatel kandideerida korraga sadadele töökohtadele CV-de ja kaaskirjadega, mis on kohandatud vastavale töökirjeldustele. Kuigi see suurendab värbajate töökoormust nendes ettevõtetes, kuhu kandideeritakse, suurendab see ka kandidaatide võimalusi saada tööd ja seda lühema ajaga. Seda enam on tähtis, et ettevõtted kasutaksid tööriistu, mis aitavad suurenenud koormusega edukalt toime tulla.

Tehisintellekti värbamissõjad – kes võidab?

Kuigi nii värbajad kui ka kandidaadid saavad tehisintellekti eelistest kasu, on hetkel trumbid värbaja käes – seda juhul kui ta AI tööriistu oskuslikult kasutab.

Tehisintellekti toodud efektiivsus ja skaleeritavus värbamisprotsessides võimaldavad organisatsioonidel hõlpsasti toime tulla suuremahulise värbamisega, tagades, et ükski potentsiaalne kandidaat ei jää märkamata. Seda juhul kui kasutatavad tehisintellekti tööriistad on loodud pidades silmas potentsiaalseid riske, mis on värbamise juures unikaalsed.

Isegi tehnoloogiahiid nagu Amazon on sellesse lõksu langenud. 2015. aastal näitas nende salajane tehisintellekti värbamisvahend naiste vastu kallutatust, mida Amazoni esindajad hiljem selgitasid kui algoritmilist ebaõiglust. Mudel oli koolitatud andmetel, mis eelistasid maskuliinseid omadusi ja märksõnu – põhinedes eelnenud 10 aasta jooksul kogutud CV-del tehnilistele töökohtadele, millele olid peamiselt kandideerinud meessoost taotlejad.

Siiski, peaaegu 10 aastat pärast seda palju kajastust leidnud intsidenti, on toimunud revolutsioon tehisintellekti mudelites ja tööriistades. Näiteks Teamdashis on olemas tööriist, mis tuvastab tekstist diskrimineeriva sõnakasutuse, mis oleks võimaldanud ka Amazoni intsidenti vältida.

Tehisintellekti kiire areng võimaldab seda, et värbajad saavad nüüd teha informeeritud otsuseid, mis aitavad vähendada tööjõu voolavust ja sellega seotud kulusid. Eriti just viimastel aastatel toimunud areng seletab, miks on AI muutunud värbajate jaoks hädavajalikuks tööriistaks.

Teisest küljest tasandab tehisintellekti tööriistade kättesaadavus tööotsijatele mänguvälja. Kandidaadid on nüüd paremini ettevalmistatud, informeeritumad ja suudavad end parimas valguses esitleda, suurendades oma eduvõimalusi.

Lõplik otsus jäägu igal juhul inimesele

On selge, et 2024. aastal keskenduvad mõlemad värbamisprotsessi pooled efektiivsusele ja paremale kogemusele. Nii töö otsimine ja kui ka värbamine võivad olla frustreerivad ja aeganõudvad, eriti kui puuduvad kaasaegsed tööriistad, mis aitaksid vähendada korduvaid ja manuaalseid ülesandeid. Tehisintellekt võimaldab seda probleemi kuluefektiivselt lahendada.

Lõpuks peitub tehisintellekti edukas integreerimine värbamisprotsessidesse värbajate ja kandidaatide vahelise tasakaalu säilitamises.

Mõlema poole jaoks on tähtis lõpptulemus, kus kandidaat leiab enda jaoks sobiva töö ja värbaja leiab vabale positsioonile parima kandidaadi. Värbamise tulevikku iseloomustavad efektiivsus, kaasatus ja intelligentne otsustamine. Selline otsustamine, kus lõppsõna on inimesel. Värbamisel on eriti oluline, et AI kasutus ja otsused oleksid läbipaistvad ning andmed turvatud ja kaitstud. Sellest lähtume ka Teamdashi arendamisel ja (tehisintellekti) funktsionaalsuste lisamisel. Nii on tagatud hea kandidaadi- ja värbajakogemus.

Merilyn Uudmae

Merilyn

Content Marketing Manager

Read about author
Next up

Kuidas valida värbamistarkvara?

Read more
Applicant tracking system